September 2017
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Vedenie školy
Meno Pozícia Telefónne číslo
Mgr. Bruncko Július riaditeľ +421/44 4313400
Mgr. Vargová Klára zástupca riaditeľa pre TV +421/44 4313400
Ing. Švidroňová Katarína zástupca riaditeľa pre PV +421/44 4313400

 Telefónny zoznam pracovísk školy

Sekretariát 112 4313412
Zástupca pre TV 113 4313413
Zástupca pre PV 113 4313413
Hlavní majstri 114 4313414
Hlavný ekonóm 115 4313415
Pokladňa 121 4313421
Vrátnica 111 4313400
FAX 150 4313450
Kaderníctvo – kancelária                137 4313437
Kaderníctvo – prevádzka 138 4313438
Kozmetika – kancelária 139 4313439
Kozmetika – prevádzka 141 4313441
Kuchyňa I – kancelária 142 4313442
Kuchyňa I – prevádzka 143 4313443
Kuchyňa II – prevádzka 144 4313444
Kuchyňa II – kancelária 145 4313445
Cukrár 146 4313446
Odborné učilište 147 4313447
Údržba 148 4313448
Hotelová akadémia 149 4313449
Výchovný poradca 151 4313451

Zamestnanci 

titul priezvisko meno e-mail vnút.tel. vonkajšia linka
Mgr. Bačinská Eva bacinska@zssos.sk 124 4313424
Mgr. Bellová Elena bellova@zssos.sk 151 4313451
Ing. Blumensteinová Lucia blumensteinova@zssos.sk 119 4313419
Bc. Borošová Denisa borosova@zssos.sk 139 4313493
Mgr. Bruncko Július bruncko(z)zssos.sk 114 4313414
Ing. Buknová Katarína buknova(z)zssos.sk 127 4313427
Bc. Cabanová Zdenka cabanova(z)zssos.sk 145 4313445
Ing. Dechtárová Miroslava dechtarova(z)zssos.sk 127 4313427
Mgr. Demková Božena demkova(z)zssos.sk 147 4313447
Mgr. Dubovcová Daniela dubovcova(z)zssos.sk 119 4313419
Ing. Durná Daniela durna(z)zssos.sk 125 4313425
Mgr. Eckerová Ľudmila eckerova(z)zssos.sk 125 4313425
  EstevesHatalová Linda esteves(z)zssos.sk 129 4313429
Mgr. Felix Peter felix(z)zssos.sk 122 4313422
Mgr. Flochová Miroslava flochova(z)zssos.sk 120 4313420
Bc. Furdeková Ľubomíra furdekova(z)zssos.sk 137 4313437
Mgr. Gouthová Zuzana guothova(z)zssos.sk 126 4313426
Bc. Haviarová Janka haviarova(z)zssos.sk 149 4313449
Bc. Hrabušová Miroslava hrabusova(z)zssos.sk 149 4313449
  Hyžová Lýdia hyzoval(z)zssos.sk 151 4313451
Ing. Chrenková Daniela chrenkova(z)zssos.sk 126 4313426
Mgr. Jadroňová Martina jadronova(z)zssos.sk 124 4313424
Bc. Kardošová Miroslava kardosova(z)zssos.sk 145 4313445
Mgr. Kmeťová Viera kmetova(z)zssos.sk 137 4313437
Bc. Kohútová Gabriela kohutova(z)zssos.sk 125 4313425
Bc. Krakovská Zuzana krakovska(z)zssos.sk 142 4313442
Mgr. Kubalová Marianna kubalova(z)zssos.sk 119 4313419
Mgr. Líšková Lucia liskoval(z)zssos.sk 127 4313427
  Lúčan Peter lucan(z)zssos.sk 145 4313445
Mgr. Maceková Gabriela macekova(z)zssos.sk 146 4313446
Bc. Malenková Eva malenkova(z)zssos.sk 147 4313447
Bc. Mažgutová Danuša mazgutova(z)zssos.sk 145 4313445
Mgr. Bažíková Silvia Silvia.Bazikova(z)zssos.sk 123 4313423
Mgr. Pečková Ľubomíra peckova(z)zssos.sk 145 4313445
  Ondrejková Janka ondrejkovaj(z)zssos.sk 112 4313412
Mgr Rudzíková Veronika tuzinska(z)zssos.sk 129 4313429
Bc. Seleši Milan selesi(z)zssos.sk 146 4313446
Ing. Smoleková Helena smolekova(z)zssos.sk 123 4313423
Mgr. Stoličková Zdenka stolickova(z)zssos.sk 117 4313417
Mgr. Šalatová Martina nemcekova(z)zssos.sk 147 4313447
Mgr. Šimkovič Marián simkovic(z)zssos.sk 129 4313429
  Šramová Aneta sramova(z)zssos.sk 121 4313421
Mgr. Vargová Klára vargova(z)zssos.sk 113 4313413
Bc. Vyparina Jaroslav vyparinaj(z)zssos.sk 114 4313414
Mgr. Žáčeková Beáta zacekovab(z)zssos.sk 120 4313420
Mgr. Žuffová Mária zuffova(z)zssos.sk 124 4313424