August 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Absolvent študijného odboru má základné vedomosti o historicko – spoločenských javoch a súvislostiach. Chápe význam kultúry pri rozvoji spoločnosti a jednotlivca.
Po ukončení prípravy maturitnou skúškou pozná sústavu ekonomických, technologických a právnych vedomostí, aj vedomostí z manažmentu a marketingu. Ovláda odborné komunikačné zručnosti z dvoch svetových jazykov, sociálnej komunikácie, hospodárskej administratívy a informatiky. Absolvent je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni manažmentu cestovného ruchu v cieľových miestach.