September 2017
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
rodi  Rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok 20.4.2017 o 15 hod. V triedach podľa rozpisu.
   
 text3000  

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na dni 14. a 15. marca 2017.

Odborný výcvik bude prebiehať podľa rozvrhu.
   
decin  Gastro Labe 2017- Dečín 

V dňoch 15 - 17. februára sme sa zúčastnili v Českom Dečíne medzinárodnej súťaže  Gastro Labe 2017. Súťaž bola vyhlásená pre odbory cukrár, kuchár, čašník a konala sa v nákupnom centre Pivovar. Nákupné centrum poskytlo priestor, kde sa súťaž mohla pre všetky odbory konať naraz.

Na jej príprave až po vyhlásenie výsledkov ,,makali,, naozaj všetci. Nikto nepozeral na svoju funkciu, bolo jedno, či je to žiak, majster OV, učiteľ alebo zástupca riaditeľa,. Nikto nepozeral na to, koľko je hodín, každý sa snažil pre súťaž urobiť maximum. To sa len tak často nevidí.

Read more: Gastro Labe 2017- Dečín

plagát page 001(1) 

 6. ročník „Sladkej vianočnej prehliadky“

 

Spojená škola vyhlasuje

6. ročník „Sladkej vianočnej prehliadky“

dňa 5.12.2016

Téma Z  rozprávky do rozprávky

Propozície a pozvánka na stiahnutie tu.


pozvanka dod 

Deň otvorených dverí 

 

Spojená škola

Scota Viatora 8, Ružomberok

pozýva výchovných poradcov a žiakov 8. a 9. ročníka na

Deň otvorených dverí,

ktorý sa uskutoční dňa 5. decembra 2016

v čase od 9.00 h do 12.00 h

V rámci Dňa otvorených dverí sa uskutoční 6. ročník

„Sladkej vianočnej prehliadky“, ktorej témou je „ Z rozprávky do rozprávky“

Svoju účasť na uvedenej akcii a čas kedy prídete nahláste na č. t. 044/4313412 alebo na e-mail ondrejkovaj@zssos.sk

Vstup na prehliadku školy je každú celú hodinu (9, 10, 11, 12)