September 2017
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Prvá podmienka 230x230 

2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2017/2018 budeme realizovať v nasledovných odboroch:

Odbor plán zapísaní voľné miesta
6323 K   hotelová akadémia 18 15 3
6324 M   manaž. reg. cest. ruchu 10 8 2
6444 H     čašník, servírka 10 7 3
6445 H     kuchár 18 10 8
2964 H     cukrár 10 4 6
6456 H     kaderník 18 10 8
 V Ružomberku 26. 05. 2017

zapis 

 

Zápis pre študijné odbory bude 23. 05. 2017 od 8.00 h do 14.00 h. na sekretariáte školy


 rect2993  

Zápis prijatých uchádzačov na učebné odbory sa uskutoční 10.5. 2017 od 8-00 do 14-00 hod. na sekretariáte školy.