Výberové konanie žiakov pre ERASMUS +

 

KA102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Dňa 21.06.2019 sa uskutočnilo v škole výberové konanie na projektovú 3-týždňovú prax do Nemecka pod názvom „Zahraničné skúsenosti nadovšetko“. Bolo vybraných 20 žiakov.

Zoznam vybraných žiakov TU.