eu erasmus 1 Stretnutie mladých v poľskom Wasilkówe Bez násazvu
 

Žiaci spojenej školy v Ružomberku nezaháľali ani počas letných prázdnin a v termíne od 12. – 18. 07. 2016 sa pod vedením Mgr. Mariána Šimkoviča a prostredníctvom neziskovej organizácie CARPE DIEM z Ružomberka, zúčastnili mládežníckej výmeny v Poľsku. 

Naši žiaci Nikola Frolová, Šimon Gerec, Dominika Husáková a Jaromír Mraznica sa tak mali možnosť stretnúť s mladými ľuďmi z Poľska, Litvy a Rumunska. Projekt, ktorý prebiehal v rámci programu ERASMUS+ bol tentoraz zameraný na tému BE HEALTHY! (Buď zdravý!) Ako už býva na týchto pobytoch dobrým zvykom, žiaci sa tu zúčastňujú rôznych zaujímavých aktivít. Keďže hlavná téma stretnutia bolo zdravie, aj aktivity boli zamerané týmto smerom. Žiaci mali možnosť vytvárať plagáty o zdravej výžive, pripravovali zdravé jedlá a nechýbali ani športové aktivity a pantomíma. Okrem zaujímavých informácií sa žiaci mohli zdokonaliť v cudzích jazykoch a vymeniť si svoje skúsenosti a postrehy so žiakmi z iných krajín. 

  Bez názvu