Milí rodičia a  kolegovia!

Sme občianske združenie „ Pomôžme našim deťom“.

Keďže sme len v začiatkoch, potrebujeme aj Vašu pomoc. Všetkým nám záleží na našej škole a „našich“ deťoch – študentoch. Naším cieľom je predovšetkým:

 

·         podporovať talentovaných a nadaných žiakov, 

·         zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty,

·         zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,

·         napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu,

·         podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií,

·         nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov,

·         zabezpečovať realizáciu projektov,

·         vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

Chceme podporiť ich záľuby a záujmy, chceme, aby sa v našej škole cítili príjemnejšie a radi sem chodili.

Preto Vás prosíme o darovanie 2% z vášho príjmu alebo iných darov.

Svoje príspevky môžete poukázať na č. účtu: 0334001994/0900.

Tieto % Vám tak či tak budú odrátané, ale my Vám dávame možnosť určiť si, kam Vaše peniažky pôjdu. Budú určené Vašim deťom!

Budeme vďační i za iné dary, pretože i napr. 1 € nie je moc, ale keď každý prispeje niečím, euro sa k euru prikotúľa a naše deti budú polovicu svojho života tráviť v krajšom, modernejšom a útulnejšom prostredí.