February 2019
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Absolvent študijného odboru má základné vedomosti o historicko – spoločenských javoch a súvislostiach. Chápe význam kultúry pri rozvoji spoločnosti a jednotlivca.
Po ukončení prípravy maturitnou skúškou pozná sústavu ekonomických, technologických a právnych vedomostí, aj vedomostí z manažmentu a marketingu. Ovláda odborné komunikačné zručnosti z dvoch svetových jazykov, sociálnej komunikácie, hospodárskej administratívy a informatiky. Absolvent je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni manažmentu cestovného ruchu v cieľových miestach.